Οι Έλληνες έφηβοι, πρώτοι σε επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με έρευνα!

Από neolaia.gr Team 16 Μαρτίου 2017

unnamed (1)

Οι Έλληνες έφηβοι, πρώτοι σε επιχειρηματικότητα, ανάμεσα στους συνομηλίκους τους από 6 χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας “Young Business Talents Report 2016”.

Οι μισοί νέοι στην Ελλάδα (48,5%), επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δικη τους επιχείρηση, ενώ μόλις το 14% επιθυμεί μια θέση στο Δημόσιο!

Εντυπωσιακά στοιχεία για τις τάσεις των Ελλήνων εφήβων καθώς και τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις, παρουσιάζει η έρευνα “Young Business Talents Report 2016”.
Πρόκειται για μια ετήσια κοινωνική έρευνα η οποία μελετά τις τάσεις των νέων Ελλήνων καθώς και άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον τους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.
Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 4 χώρες της Νοτίου Ευρώπης, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, καθώς και το Μεξικό, ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα – από την Ελλάδα συμμετείχαν 2.466 μαθητές Λυκείου – που παίρνουν μέρος στο μαθητικό Πρόγραμμα με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή, Young Business Talents 2016-17, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου 10 ερωτήσεων. Σε ορισμένα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκρίσεις με τις άλλες χώρες, γεγονός που παρέχει ευρύτερη θεώρηση, και επιτρέπει πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις.
Η Έρευνα υποστηρίζεται από το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και διεξάγεται στην Ελλάδα – όπως και ο Διαγωνισμός Young Business Talents- από τη NIVEA και την Praxis MMT ως μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης και δραστηριότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τα νέα παιδιά, και ως εκ τούτου τις οικογένειές τους, να βελτιώσουν και να εξασφαλίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα:
– Η Επιχειρηματικότητα – αυτοαπασχόληση προσελκύει περισσότερο τους Νέους Έλληνες!
– Η μεγάλη πλειοψηφία (48,1%) των νέων Ελλήνων, μαθητών σε λυκειακές / προ-πανεπιστημιακές σπουδές, θεωρούν ότι η καλύτερη επιλογή για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία είναι η ίδρυση της δικής τους εταιρείας ή το ελεύθερο επάγγελμα, σε σύγκριση με μία υπαλληλική σχέση. Αυτή η τάση συνιστά σημαντική αύξηση 13.2% έναντι των στοιχείων της αντίστοιχης περσινής έρευνας που έδειξε ότι το 42,50% επέλεξε την επιχειρηματικότητα.
Από τους υπόλοιπους, το 37,5% των μαθητών θα ήθελαν να εργασθούν για μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα στο άμεσο μέλλον, λιγότεροι από το 2016 όταν 42,2% είχαν επιλέξει αυτή την πορεία. Μόνο το 14,4% θα προτιμούσαν την απασχόληση σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, επίσης λιγότεροι σε σχέση με πέρσι (15,3%).
Το 72,94% των μαθητών, έχουν αποφασίσει σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Οι νεαροί μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι επαγγελματική δραστηριότητα θα ήθελαν να ακολουθήσουν στο μέλλον. Από αυτούς το 72,9% γνώριζαν ακριβώς τι θα θέλουν να κάνουν ενώ το 27,1% δεν έχουν αποφασίσει. Οι κοπέλες μάλιστα είναι λίγο περισσότερο αποφασισμένες (74,5%) σε σχέση με τα αγόρια (70,7%).
Στην ερώτηση εάν είχαν αποφασίσει ακόμα τι θέλουν να σπουδάσουν, το 72,7% είχαν ξεκάθαρη άποψη ενώ οι υπόλοιποι όχι ακόμα. Οι κατευθύνσεις με την μεγαλύτερη προτίμηση είναι η Ιατρική, τα Οικονομικά & Διοίκηση, οι Νομικές και οι Τεχνικές σπουδές.

– Η γεωγραφική περιοχή, επηρεάζει την τάση για επιχειρηματικότητα
Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για την επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά διαφορετικό ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές. Η ζώνη με την υψηλότερη προδιάθεση να δημιουργήσουν οι νέοι εταιρεία ή να αυτοαπασχοληθούν είναι όλα τα νησιά: Κρήτης- Ιονίων νήσων – Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (56,40%). Ακολουθούν η Ήπειρος & Θεσσαλία (50%) και η Αττική (48,63%). Οι περιοχές όπου οι νέοι είναι λιγότερο πρόθυμοι να αυτοπασχοληθούν είναι οι Κεντρική & Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος (46,07%) και η Μακεδονία (46,12%)

– Η Ελλάδα πρώτη σε τάση για επιχειρηματικότητα, ανάμεσα στους νέους της Νοτίου Ευρώπης.
Αν συγκρίνουμε το βαθμό ενδιαφέροντος των Νέων Ελλήνων για την επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των νέων του δείγματος. Με 48,1% η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό τάσης προς την επιχειρηματικότητας. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 46,5% και η Ιταλία με 38,3%. Σε σύγκριση, οι Ισπανοί έχουν το χαμηλότερη επιθυμία να γίνουν επιχειρηματίες (36,16%). Συγκρίνοντας με το Μεξικό με 65,4%, η διαφορά του να γίνουν επιχειρηματίες είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Επιθυμία για επιχειρηματικότητα αναφορικά με τη χώρα

– Λιγότερο πρόθυμοι να γίνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι οι Έλληνες έφηβοι.
– Με 14,4% οι νέοι στην Ελλάδα έχουν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό επιθυμίας να είναι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την Πορτογαλία με 8,57%. Σε σύγκριση με 24,5% των νέων Ιταλών και 25,8%, των νέων Ισπανών και μαθητών λυκείων / προ-πανεπιστημιακού επιπέδου που έχουν την υψηλότερη προθυμία να εργασθούν σε θέσεις του δημοσίου.
– Οι κοπέλες εμφανίζονται λίγο περισσότερο ‘συντηρητικές’ καθώς το 47,8% επιθυμεί να αυτο-απασχοληθεί και το 15,5% να εργασθεί σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σε σχέση με τα αγόρια που προτιμούν την επιχειρηματικότητα κατά 48,5% ενώ μόνο το 13,2% σκέφτεται να εργασθεί στο δημόσιο. Η προοπτική των ιδιωτικών εταιρειών είναι ελκυστική για το 36,7% των κοριτσιών έναντι 38,4% των αγοριών.

Οι πιο ‘ελκυστικές εταιρίες’ για εργασία, ανάμεσα στους νέους:
Από το 37,5% των νέων μαθητών που θέλουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, προτιμούν να εργαστούν για τις ακόλουθες εταιρείες με σειρά προτεραιότητας :
Nivea
Google
Apple
Nike
Microsoft

– Πρόθυμοι να μετακινηθούν, προκειμένου να εργαστούν οι Έλληνες νέοι.
Υπάρχει επίσης μια αξιοσημείωτη προθυμία των νέων στην Ελλάδα να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους με σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση: ποσοστό 78,2% των μαθητών θα άλλαζε την περιοχή (εντός Ελλάδος) για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Υπάρχει μια μείωση της τάξης του 5,47% σε σχέση με το 2015 (83,64%).

Γεωγραφική κινητικότητα εντός της Ελλάδας

Επιπλέον 83,5% θα άλλαζε ακόμα και χώρα για βελτίωση της μελλοντικής πορείας της σταδιοδρομίας τους, ποσοστό σχεδόν ίδιο με την περσινή έρευνα (83,1%)
Γεωγραφική κινητικότητα προς άλλες χώρες

Οι πιο ελκυστικές πόλεις για εργασία είναι, με σειρά προτίμησης η Θεσσαλονίκη, η Αττική και το Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ οι χώρες με την μεγαλύτερη προτίμηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατά σειρά προτεραιότητας.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486