ΑEI Πειραιά ΤΤ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων»

Από neolaia.gr Team 15 Μαΐου 2017

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑEI Πειραιά ΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science).

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (Αρ. 1769, ΦΕΚ 1409/8-7-2015) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’. Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και TEI της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017  στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Π.Μ.Σ. ” ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Π. Ράλλη και Θηβών 250,

12244, Αιγάλεω

Τηλ: 210-5381207,  210-5381101, 210-5381498,210-5381469

Οι υποψήφιου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις του και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη και από τον ιστότοπο του προγράμματος) .
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Επίσημο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (http://eduma.teipir.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eduma@teipir.gr.

Δείτε περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486