ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική (MBA in Accounting)

Από neolaia.gr Team 29 Μαΐου 2017

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική (Master of Business Administration in Accounting)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει ο φοιτητής τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα, 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι του λαμβάνουν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486