ΑΣΕΠ: Επιτέλους βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα της 3Κ/2018 για τις μόνιμες θέσεις!

Από neolaia.gr Team 28 Μαρτίου 2018

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για ορισμένες από τις 8.166 μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί συνολικά. Συγκεκριμένα για τις προσλήψεις στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις εργασίας στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, αναμένεται να εκδοθούν επίσης έως το τέλος της εβδομάδας.

Σήμερα λοιπόν, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

 H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Μαρτίου 2018 έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018, ημέρας Τρίτης.

Σημειώνεται από το ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. Τα οριστικά αποτελέσματα για τις ανωτέρω κατηγορίες εκπαίδευσης θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα, στην επίσημη σελίδα του ΑΣΕΠ, asep.gr.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486