Μεταπτυχιακά 2018: Τα 183 προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ

Από neolaia.gr Team 2 Αυγούστου 2018

Μεταπτυχιακά 2018: Δείτε αναλυτικά!

Από το ΕΚΠΑ δημοσιεύτηκε η λίστα με τα μεταπτυχιακά 2018 που θα ξεκινήσουν με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών ανέρχονται στα 183.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4485 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όλα τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας έπρεπε να επανιδρυθούν εναρμονιζόμενα με τις διατάξεις του νέου νόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων καθόριζε ότι κάθε ΠΜΣ μπορεί να έχει μέχρι τρεις ειδικεύσεις. Αυτό οδήγησε στην επανίδρυση των εκατόν σαράντα τριών (143) υφισταμένων ΠΜΣ και στην ίδρυση σαράντα (40) νέων προκειμένου να καλυφθούν όλα τα επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων. Συνολικά ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν εκατόν ογδόντα τρία (183) ΠΜΣ (μονοτμηματικά, διατμηματικά, διιδρυματικά και διακρατικά) εκ των οποίων είκοσι τέσσερα (24) λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και τα υπόλοιπα με τέλη φοίτησης.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης/επανίδρυσης των ΠΜΣ του ΕΚΠΑ από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των ΠΜΣ καθώς και των Κανονισμών τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, τα 183 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα λειτουργήσουν, καθώς δημοσιεύονται καθημερινά προκηρύξεις θέσεων εισακτέων.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα μεταπτυχιακά 2018 εδώ

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486