Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Τι πρέπει να γνωρίζεις;

Από neolaia.gr Team 13 Αυγούστου 2018

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική απόφαση.

Με Υπουργική απόφαση, ανακοινώθηκε η απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας είδαμε πως ανακοινώθηκε η απαλλαγή και πως υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα αναρτήθηκε ΦΕΚ όπου αναφέρονται τα πάντα σχετικά με την απόφαση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

«Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα».

Δες το σχετικό έγγραφο!

έγγραφο

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486