63 Θέσεις εργασίας στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ

Από neolaia.gr Team 6 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στα δύο κεντρικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Συγκεκριμένα:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15659 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15659 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15659 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Δέκα τέσσερις (14) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15659 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15659 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15183 και τίτλο «Ανάδειξη Νέων Βιοδεικτών και Πιθανών Θεραπευτικών Στόχων για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε 15451 και τίτλο « ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/05/2019

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη μονάδων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές εξατομικευμένης ιατρικής»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14560 και τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων (ΑΙΓΙΣ)»
Καταληκτική Ημερομηνία:16/05/2019

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οπτικές Μνήμες Τυχαίας Προσπάλασης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειεας για γρήγορη απόκριση και υψηλή ρυθμοαπόδοση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα»
Καταληκτική Ημερομηνία:09/05/2019

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ψυχανθή»
Καταληκτική Ημερομηνία:09/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποέργο 1. Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»
Καταληκτική Ημερομηνία:09/05/2019

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των Mουσουλμανοπαίδων»
Καταληκτική Ημερομηνία:10/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένα συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών»»
Καταληκτική Ημερομηνία:10/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δυναμική εξάπλωσης σε υγρά υποστρώματα με πολύπλοκη ρεολογία»
Καταληκτική Ημερομηνία:10/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιώσιμη διατήρηση των νυχτερίδων στη διασυνοριακή περιοχή»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Φορητά Ηλεκτρονικά για την Αποτελεσματική Παρακολούθηση των πνευμόνων»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Η αναπτυξιακή πορεία της νευροπλαστικότητα πολυαισθητηριακών φλοιικών περιοχών, όπως προκαλείται από ένα πρωτόκολλο μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα και οι σχετικές θεραπευτικές εφαρμογές»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εξερεύνηση της Βιοποικιλότητας για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Εκμετάλλευση των Ελληνικών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών Υψηλής Απόδοσης σε Ενεργά Μόρια»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανεπεξέργαστη διαμόρφωση απόδοσης για ισχύ και θερμότητα μέσω τεχνολογιών συσσώρευσης ενέργειας»
Καταληκτική Ημερομηνία:20/05/2019

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486