Υποτροφίες 2019 από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηιωάννου

Από neolaia.gr Team 7 Μαΐου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες Υποτροφίες 2019 ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα της Κλέλιας Χατζηιωάννου.

Πιο αναλυτικά:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηιωάννου θα χορηγήσει συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και ουχί εξ αποστάσεως και ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές, Πανεπιστήμια, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας για σπουδές στους εξής κλάδους:

Της Νομικής Επιστήμης –  δύο (2) υποτροφίες &

Των Οικονομικών Επιστημών – δύο (2) υποτροφίες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, άνευ διαγωνισμού, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων – υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και τον ισχύοντα Νόμο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), ηλικίας από 22 έως και 30 ετών, με ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό & οικογενειακό αθροιστικά) φορολογικού έτους 2018 το ποσό των 40.000,00 ευρώ, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «’Αριστα», για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο της Νομικής Επιστήμης δύο (2) υποτροφίες καθώς και στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών δύο (2) υποτροφίες στο εξωτερικό και ουχί εξ αποστάσεως και ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές/ Πανεπιστήμια/ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία, διαρκείας εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ενός (1) έτους, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αντί του μηνιαίου χρηματικού ποσού εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ επί δώδεκα μήνες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα στα γραφεία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου», το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 11-13, αρχής γενομένης από τις 02 Μαΐου 2019 έως και την 28η Ιουνίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών) και από ώρες 10.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. ή με συστημένη επιστολή, τη χορηγούμενη εκ του Ιδρύματος αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αίτηση αυτή, εμπροθέσμως.

Το έντυπο της σχετικής αιτήσεως μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες από 10.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ είτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/.

Πληροφορίες – Διευκρινίσεις στα τηλέφωνα της γραμματείας του Ιδρύματος από ώρες 10.30 π.μ. έως και 14.00 μ.μ.: 210 – 6208298 και 6973659310.

Δες ακόμα: Υποτροφία FPower σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486