Διδακτορικές υποτροφίες 2019 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ε.Μ.Π.

Από neolaia.gr Team 8 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά για τις διδακτορικές υποτροφίες 2019!

Τέσσερις (4) νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγήσουν δύο μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας, συγκεκριμένα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-02070,MIS5030965 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5776,με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Ιακωβίδη Δημήτριο, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Υποψήφιο Διδάκτορα,στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 17.07.2021 (ημερομηνία λήξης του έργου) χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την ημερομηνία λήξης τυχόν παρατάσεών του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή Φυσικής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο συναφές με την ανάλυση και κωδικοποίηση σημάτων
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 –12.00) στονκοΘεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email:[email protected] (link sends e-mail))και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: [email protected]

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486