ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι ειδικότητες για τις 251 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο!

Από neolaia.gr Team 15 Μαΐου 2019

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Η έκδοση της προκήρυξης σχετικά με τις 251 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) έχουν μπει σε μια τελική ευθεία. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, τα συναρμόδια υπουργεία εξέδωσαν την τελική έγκριση, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν «κλειδώσει» οι θέσεις και το ΑΣΕΠ προχωρά στην έκδοση της προκήρυξης προκειμένου να την αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια του ΑΣΕΠ, ενώ οι 251 μόνιμες θέσεις εργασίας θα αφορούν, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Ιανουαρίου 2019, τις εξής ειδικότητες:

Όλες οι ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικών (100 θέσεις)
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (13 θέσεις)
ΠΕ Πληροφορικής (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (3 θέσεις)
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανικών (15 θέσεις)
ΠΕ Μαθηματικών (10 θέσεις)
ΠΕ Οικονομικού (5 θέσεις)
ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών (4 θέσεις)
ΠΕ Ιατρών (1 θέση)
ΠΕ Ψυχολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Διοικητικού (23 θέσεις)
ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Πληροφορικής (5 θέσεις)
ΔΕ Διοικητικού (16 θέσεις)
ΔΕ Τεχνικών (5 θέσεις)
ΔΕ Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων (10 θέσεις)
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, που θα οριστεί από την προκήρυξη. Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες, που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται απ’ αυτούς. Με την προκήρυξη θα καθορισθεί ο χρόνος, ο τρόπος και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας πλήρωσης των ως άνω θέσεων καθώς και διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΦΕΚ

Δείτε ακόμα: ΑΣΕΠ: Για λίγες μέρες ακόμα οι αιτήσεις για τις μόνιμες θέσεις της 3Κ/2019!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486