90 Θέσεις εργασίας ανακοίνωσαν Δήμοι της χώρας – Δες πώς θα κάνεις αίτηση!

Από neolaia.gr Team 16 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δύο δήμους της χώρας, μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για κάποια από τις ανοιχτές θέσεις, μπορούν να τη διεκδικήσουν, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

79 θέσεις εργασίας – Δήμος Χαλανδρίου

Ανακοινώνεται από το δήμο Χαλανδρίου η πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδομήντα πέντε (79) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων:

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019 Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019, στα σχολεία» , στα σχολεία» , στα σχολεία» από 2 1/6/2019 έως 31/7/2019.

14 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
14 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
10 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

7 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
8 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
7 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΩΝ)

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 2019»από 14/6/2018 έως 3 /6/2018 έως 3 /6/2018 έως 31/7/2019.

14 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας)
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών * ή εν ελλείψει , με ειδικότητα παραδοσιακών χορών)

2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα κολύμβηση)
1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486