Θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ – Αυτή είναι η νέα προκήρυξη!

Από neolaia.gr Team 21 Μαΐου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ, γνωστοποιεί την επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΚΕΚ Ρέντη.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση της Δράσης «Εισαγωγική Κατάρτιση Ανέργων» του Πιλοτικού προγράμματος υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (Δήμοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Βιομηχανική Ζώνη Θριάσιου πεδίου), ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναγράφονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 22/05/19 έως και την Παρασκευή 31/05/19, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ρέντη του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr Για την υλοποίηση 6 τµηµάτων (διάρκειας 120 ωρών έκαστο) του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης µε τίτλο: «Εισαγωγική Κατάρτιση Ανέργων» διάρκειας 120 ώρες

ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ρέντη , (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416), από την Τετάρτη 22/05/19 έως και την Παρασκευή
31/05/19, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα επόµενα κριτήρια:

• ∆ιδακτική Εµπειρία
• Επαγγελµατική Εµπειρία
• Παιδαγωγικό Τίτλο
• Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
• Βαθµός πτυχίου
• Οικογενειακή Κατάσταση

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε το έντυπο αίτησης

Έντυπο Αίτησης

Δείτε ακόμα: Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Μάθε πώς μπορείς να την ανανεώσεις!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486