Διδακτορικές υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν σε Πανεπιστήμια της χώρας

Από neolaia.gr Team 22 Μαΐου 2019

Διδακτορικές υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Αναλυτικότερα:

1 Διδακτορική Υποτροφία – Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμα Υλικά Επίστρωσης Αγωγών Αποχετευτικών Δικτύων για Έλεγχο της Διάβρωσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Ζουμπούλη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως, έως τις 31/12/2019 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών

2. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες στογνωστικό πεδίο των Υλικών

3. Αποδεδειγμένη γνώση στην επιστήμη και στις εφαρμογές προηγμένων υλικών (Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών – αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

4. Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα των υλικών

5. Τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στον τομέα των υλικών

6. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-99786 (Ε. Πελέκα), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-99.4009-4082 email: [email protected] (link sends e-mail).

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486