Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας!

Από neolaia.gr Team 14 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, μέσω σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύτηκε. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους, αφού πρώτα ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Αναλυτικότερα:

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΕΜΚΦ Λάρισας , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

1 ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ (ΔΕ)
1 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΥΕ)
1 ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ)
2 ΦΥΛΑΚΩΝ (ΥΕ)
2 ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ WC
2 ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ/ΡΙΣΣΩΝ (YE)
1 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ/Α (ΥΕ)
1 ΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ)
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ) (ΤΕ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 Μέχρι και την 24-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
5) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/06/2019 μέχρι 24/06/2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε ακόμα: ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.116 μόνιμες θέσεις της 2Κ/2019!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486