113 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Από neolaia.gr Team 18 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

113 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μέσω σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύτηκε. Όσοι ενδιαφέρονται για μια από τις διαθέσιμες θέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους, αφού πρώτα ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Αναλυτικότερα:

113 θέσεις εργασίας – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Στην προκήρυξη αναγράφονται τα εξής:

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΜΕΡΟΣ Α’

Τις κάτωθι θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση (Σ.Δ.Π.) στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση πρόσληψης του καθενός.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Δ.Π.) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20.

ΜΕΡΟΣ Β’ 

Τις κάτωθι θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού και διοικητικού/οργανωτικού έργου στον αντίστοιχο Τομέα, το οποίο θα εξειδικευθεί και θα περιγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση πρόσληψης του καθενός. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (Ε.Π.Σ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τόσο για τις θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) Μέρους Α΄ όσο και για τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων Μέρους Β΄ μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, στην παρακάτω διεύθυνση, αποκλειστικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μέχρι 15:00 της 20/06/2019, από την ανάρτηση της προκήρυξης.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κοσμητεία

Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου

Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε ακόμα: Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους – Δείτε τις προκηρύξεις!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486