49 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας!

Από neolaia.gr Team 19 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Αν ενδιαφέρεσαι για κάποια από τις παρακάτω θέσεις, τότε μπορείς να τη διεκδικήσεις, υποβάλλοντας την αίτησή σου, αφού πρώτα ακολουθήσεις τις οδηγίες που αναγράφονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Πιο αναλυτικά:

20 θέσεις εργασίας – Λάρισα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων.

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

3 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

5 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

3 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (διαθέσιμη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων)

2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας (όπου απαιτείται)

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται και με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και Βαρβαρέσου Ζαχαρία από 21-06-2019 ως 25-06- 2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341 και 2413500242).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486