Μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν σε Πανεπιστήμιο της χώρας!

Από neolaia.gr Team 19 Ιουνίου 2019

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από γνωστό Πανεπιστήμιο της χώρας.

Αναλυτικότερα:

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ένα σύστημα εικονικού περιβάλλοντος για σωματική άσκηση ατόμων με άνοια και άνοια τύπου Alzheimer (VRADA)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-01448, MIS 5030358, και κωδικό ΕΛΚΕ 5735, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Θεοδωράκη Ιωάννη, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Επιστημονικό Συνεργάτη – Ερευνητή, στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργου (27.06.2021), με δυνατότητα να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, ως ακολούθως:

Μάθε περισσότερα παρακάτω:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486