ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι προσλήψεις 85 ανέργων – Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα!

Από neolaia.gr Team 20 Ιουνίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Ξεκινά άμεσα, σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες, η πρόσληψη 85 ανέργων, οι οποίοι ήταν πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και «έριξαν αυλαία», λόγω κρίσης.

Οι εν λόγω άνεργοι, προκειμένου να προσληφθούν, θα πρέπει να έχουν αναβαθμίσει τα προσόντα τους, μέσω δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρήχθησαν από προηγούμενες της Δ’ ενέργειες του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Με βάση πληροφορίες από τα dikaiologitika.gr, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ΜΑΘΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μηνός (ημερολογιακά) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

-Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και
-Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και
-Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Η πρόσληψη των ανέργων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από τις 13 Ιουλίου 2019 και διαρκεί για διάστημα έξι (6) μηνών. Ακολούθως, οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για άλλους έξι μήνες.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 26 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και/ή μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.410 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο, το οποίο είναι το ανώτερο επιδοτούμενο ποσό για χρονικό διάστημα απασχόλησης έξι μηνών.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, τα αναλογούντα δώρα και επιδόματα.

Η επιχορηγούμενη δράση έχει διάρκεια έξι μηνών. Ακολούθως, οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για άλλους έξι μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δείτε ακόμα: ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486