ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος (δωρεάν θέατρα)

Από neolaia.gr Team 5 Ιουλίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Όπως είχε προ ημερών γνωστοποιηθεί, το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αναμένεται να χορηγήσει επιταγές για δωρεάν είσοδο σε θέατρα και αφορά 200.000 ανέργους και εργαζόμενους, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα, 5 Ιουλίου 2019, για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020.

Αναλυτικότερα:

Οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν αίτηση από σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59, ενώ οι πάροχοι των θεατρικών επιχειρήσεων θα υποβάλλουν αίτηση από τις 2 Σεπτεμβρίου ώρα 08:00 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Επιταγών Θεάματος του ΟΑΕΔ για την περίοδο 2019-2020, ορίζονται οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας

Δικαιούχοι επίσης είναι οι ασφαλισμένες που έλαβαν, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος, ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, οι ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

Ωφελούμενοι του προγράμματος χορήγησης Επιταγών Θεάματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων, ηλικίας 3 ετών και άνω, όταν αυτά είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα, οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, όπως αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υλοποίηση προγράμματος 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2019-2020.

2. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 200.000 ανάλογα με τον αριθμό των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των προσφερομένων ανά πάροχο θέσεων.

3. Ο αριθμός των ωφελουμένων ηλικίας 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων για παιδικές παραστάσεις.

4. Ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων ωφελουμένων προκύπτει μετά την κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων.

Οικονομική αξία

1. Η «Επιταγή Θεάματος» ενσωματώνει οικονομική αξία και αποκλειστικός σκοπός είναι η ανταλλαγή της με τις προσφερόμενες υπηρεσίες θεάματος από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση ανάλογα με το είδος της σκηνής (κεντρική παιδική).

3. Η «Επιταγή θεάματος» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων ωφελουμένων. Η επιταγή θεάματος ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού.

4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Θεάματος δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν ελεύθερα από το Μητρώο Παρόχων του άρθρου 10 της παρούσης τις θεατρικές παραστάσεις που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Πάροχοι

1. Ως «Πάροχοι» νοούνται οι θεατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν προγραμματίσει παραστάσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020.

2. Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για τους δικαιούχους-ωφελούμενους του προγράμματος εφόσον προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 1η Αυγούστου (ώρα 13:00). Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου (ώρα 23.59).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και στη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Θεάματος, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η Επιταγή Θεάματος εξασφαλίζει τη δωρεάν παρακολούθηση παράστασης σε θέατρο που επιλέγουν οι δικαιούχοι από το Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr.

Δείτε ακόμα: ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους με επιδότηση ως 12.000 ευρώ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486