52 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο – Δείτε τις προκηρύξεις

Από neolaia.gr Team 29 Ιουλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση, αφού πρώτα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

48 θέσεις εργασίας – ΚΕΠΑ Βέροιας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών, όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας – Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία της ΚΕΠΑ (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100).
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3) Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων όπου αυτό απαιτείται
5) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, συνεδριάζουν οι αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες και ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Με αιτιολογημένη απόφαση αποκλείουν όσους δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταρτίζουν πίνακα αποκλειομένων.

Ακολούθως και μετά από την εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων και αφού τηρηθούν όλες οι τυχόν προβλεπόμενες υπέρ τους ευεργετικές διατάξεις και με αιτιολογημένη απόφαση καταρτίζει προσωρινό πίνακα επιλεγομένων και προσωρινό πίνακα επιλαχόντων με αξιολογική σειρά. Ακολούθως οι προσωρινοί πίνακες κοινοποιούνται όπως προβλέπεται ώστε να λάβουν γνώση οι επιλεχθέντες.

(α) Στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑ
(β) Στην Ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ www.veriaculture.gr
(γ) Στο www.diavgeia.gov.gr.

Ο πίνακας αυτός ισχύει για ένα έτος και η πρόσληψη διενεργείται από αυτόν με τη σειρά του πίνακα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486