46 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στη ΔΕΗ – Δείτε τις ειδικότητες

Από neolaia.gr Team 30 Ιουλίου 2019

ΔΕΗ: Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στη ΔΕΗ, μέσω προκήρυξης που δημοσιεύτηκε. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση, αφού πρώτα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου.

Οι ειδικότητες:

10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικός)
2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμοι)
3 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστές)
1 ΥΕ Τραπεζοκόμος
17 ΥΕ Εργάτες/τριες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…. Α.Ε.) με σήμανση έκδοσης «15-02-2019» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ ή της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ…. Α.Ε. ή της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ…. Α.Ε. » δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 30/07/2019 έως 08/08/2019.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Δείτε ακόμα: ΑΣΕΠ: Κατατίθεται η τροπολογία για τους 8.166 διοριστέους της 3Κ/2018

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486