Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες ανακοινώθηκαν από Πανεπιστήμια της χώρας

Από neolaia.gr Team 1 Αυγούστου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από δύο μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

1 Διδακτορική Υποτροφία – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» (κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5002636, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5298) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Ματθιόπουλο Κωνσταντίνο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Υπ. Διδάκτορα, στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.10.2019 (ημερομηνία λήξης του έργου) χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την ημερομηνία λήξης τυχόν παρατάσεών του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία / Γενετική
3. Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο «Γενετική»
4. Τουλάχιστον τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.
5. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 13, 2019

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486