Μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν σε δύο μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας

Από neolaia.gr Team 6 Σεπτεμβρίου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από δύο μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας.

Συγκεκριμένα:

1 Μεταδιδακτορική υποτροφία – Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Απόστολο Βανταράκη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Πτυχίο Βιολόγου ή Μοριακού Βιολόγου ή Βιοτεχνολόγου ή Γεωπόνου ή αντίστοιχο και ισότιμο της
αλλοδαπής.

2. Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το υπό ανάθεση έργο

3. Εμπειρία στη Χρήση καλλιεργητικών και μοριακών μεθόδων

4. Εμπειρία στον έλεγχο νερών και τροφίμων

5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας

6. Αποδεδειγμένη Γνώση Η/Υ

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Καθηγητή Απόστολο Βανταράκη, Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610‐969875.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486