Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν σε Πανεπιστήμια της χώρας

Από neolaia.gr Team 10 Σεπτεμβρίου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από δύο εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1 Yποτροφία Υποψήφιου Διδάκτορα στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI» με κωδικό ΟΠΣ 5027222, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2018ΣΕ14510007 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) ΣΕ1451), προτίθεται να αναθέσει στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ-FOOD INNOVATION RI», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη, Καθηγητή τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα έως τις 31/10/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2019

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486