55 νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της χώρας – Δείτε αναλυτικά

Από neolaia.gr Team 19 Σεπτεμβρίου 2019

Θέσεις εργασίας: Δείτε αναλυτικά

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται στις προκηρύξεις.

Δες αναλυτικά τις ειδικότητες και σε ποιους Δήμους της χώρας είναι οι νέες θέσεις εργασίας.

Δήμος Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά δεκατεσσάρων (14) θέσεων μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2019-20.

Γενικά Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.
2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Υποβολή των Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα από την επόμενη της δημοσίευσης έως την Δευτέρα 30/9/2019 .

Δες τη σχετική προκήρυξη εδώ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486