Επίδομα 200 ευρώ τον μήνα από τον ΟΑΕΔ: Αυτά τα δικαιολογητικά απαιτούνται

Από neolaia.gr Team 21 Οκτωβρίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Άλλο ένα ειδικό επίδομα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ είναι αυτό των 200 ευρώ τον μήνα και για ένα χρόνο, το οποίο απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους.

Διάβασε παρακάτω για να μάθεις περισσότερα για το εν λόγω βοήθημα, όπως ποιοι είναι δικαιούχοι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται και πώς θα υποβάλλεις τη σχετική αίτηση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το επίδομα 200 ευρώ τον μήνα από τον ΟΑΕΔ:

Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι:

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας

3. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας 2 μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης

4. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΜΑΘΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Προσοχή!!!

Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των 12 μηνών.

-Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας 2 μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

-Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού

-Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

-Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου

-Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα

-Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Δείτε επίσης:

ΟΑΕΔ: Τι είναι το επίδομα διαθεσιμότητας και ποιοι το δικαιούνται;

ΟΑΕΔ: Προϋποθέσεις & κριτήρια για το επίδομα των 1.150 ευρώ

Προνοιακά επιδόματα 2019 – ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκε το ποσό για την πληρωμή τους

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486