ΟΠΕΚΑ: Δείτε πότε πληρώνονται προνοιακά επιδόματα, ΚΕΑ Νοεμβρίου και επίδομα παιδιού!

Από neolaia.gr Team 21 Νοεμβρίου 2019

ΟΠΕΚΑ: Δείτε πότε πληρώνονται τα επιδόματα στους δικαιούχους!

Εβδομάδα πληρωμών αναμένεται να είναι η ερχόμενη, δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές των δικαιούχων για την 5η δόση στο επίδομα παιδιού Α21το επίδομα ενοικίου, τα προνοιακά επιδόματα, αλλά και το ΚΕΑ Νοεμβρίου 2019 (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Αναλυτικότερα:

ΚΕΑ Νοεμβρίου 2019:

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την πληρωμή του ΚΕΑ Νοεμβρίου 2019. 

Η ημερομηνία, κατά την οποία αναμένεται να καταβληθεί το ΚΕΑ Νοεμβρίου είναι η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και στο επίδομα ενοικίου.

Το ποσό του ΚΕΑ σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

-200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

-100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό).

-50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό).

Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή του ΚΕΑ πραγματοποιείται με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

ΚΕΑ Νοεμβρίου 2019: Δικαιολογητικά & δικαιούχοι

Δικαιούχοι του ΚΕΑ είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι άστεγοι:

Α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελείται από ένα ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελείται από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Κ.Ε.Α. για το φιλοξενούμενο άτομο ή τη φιλοξενούμενη οικογένεια.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν το τέκνο σπουδάζει σε τόπο διαφορετικό από εκείνον στον οποίο διαμένουν οι γονείς του, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα που υποβάλλουν οι γονείς.

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία συζύγου κάποιου εκ των μελών του νοικοκυριού, που διαμένει στο εξωτερικό, προσμετρούνται στον υπολογισμό των κριτηρίων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, οι άστεγοι, εφόσον πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης E1.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων δεν δύνανται να καταγράψουν τους άστεγους, οι τελευταίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται επίσης:

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα εργασιακής επανένταξης του προγράμματος εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο Κ.Ε.Α, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ.

Προνοιακά επιδόματα

Τα διατροφικά και προνοιακά αναπηρικά επιδόματα αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την ερχόμενη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2019.

Επίδομα παιδιού Α21

Όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί, εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή της πέμπτης δόσης στο επίδομα παιδιού Α21, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2019.

Αναλυτικότερα:

Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 195 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος παιδιού Ε΄ διμήνου 2019 καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζουμε ότι από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, ο ΟΠΕΚΑ κατέβασε ρολά, καθώς στις 15:00 το μεσημέρι έκλεισε προσωρινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, όπως συμβαίνει πάντα πριν από κάθε πληρωμή.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού ότι την ερχόμενη Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 το μεσημέρι θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2019, όπως συμβαίνει παγίως πριν από κάθε πληρωμή.

Μετά τις 15:00 της 8ης Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2019. Μετά την καταβολή η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις.

Η πέμπτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο) θα καταβληθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2019. Μια ημέρα πριν (πιθανόν στις 25/11), θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ των δικαιούχων.»

Ως συνήθως, τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να εμφανιστούν νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 22/11 το απόγευμα για το επίδομα παιδιού Α21 και τα διατροφικά – προνοιακά επιδόματα, ενώ για το ΚΕΑ Νοεμβρίου 2019 αναμένεται να εμφανιστούν από το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Δείτε ακόμα: Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Ποιοι είναι δικαιούχοι – Αναλυτικός οδηγός για την αίτηση

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ