Μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ – Ποιοι θα πάρουν το Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Από neolaia.gr Team 3 Δεκεμβρίου 2019

Κοινωνικό Μέρισμα 2019: Δείτε ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι από τον ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάρκεια της ομιλίας του στο 13ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διευκρινίστηκαν -μεταξύ άλλων- οι 3 κατηγορίες δικαιούχων στο κοινωνικό μέρισμα 2019.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, το κοινωνικό μέρισμα 2019 θα δοθεί στις εξής τρεις (3) κατηγορίες:

1. Μακροχρόνια ανέργους

2. Πολύτεκνες οικογένειες

3. Οικογένειες με τέκνα ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μια από τις κατηγορίες δικαιούχων, λοιπόν, για το κοινωνικό μέρισμα 2019 είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Ποιοι θεωρούνται, λοιπόν, μακροχρόνια άνεργοι, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ;

ΟΑΕΔ – Μακροχρόνια Άνεργοι: 

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

-Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1.

Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας του ΟΑΕΔ

-Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

-Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

-Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Κοινωνικό μέρισμα 2019: 500 έως 1.000 ευρώ σε 200.000 νοικοκυριά – Πότε θα δοθεί

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486