Αγίου Πνεύματος 2019 πως θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά