Αγίου Πνεύματος 2019 πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα