Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επικαιρότητα Εθελοντές από το ΔΠΘ για την υποστήριξη των προσφύγων στη Σάμο

Στη Σάμο προκειμένου να βάλουν κι αυτοί το δικό τους λιθαράκι στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης βρίσκονται εθελοντές και εθελόντριες από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Ειδικότερα, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ έστειλε έξι φοιτητές και φοιτήτριες για την εβδομάδα 18-23 Οκτωβρίου ώστε να προσφέρουν… Read More

Σταδιοδρομώ ΔΠΘ: Μεταπτυχιακό στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή«. Σε ποιους απευθύνεται Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι είκοσι (20) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ). Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων… Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΔΠΘ: Μεταπτυχιακό «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Το τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης διοργανώνει για τρίτη χρόνια το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα». Υποβολή Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 2/3/2015. Η επιλογή… Read More