ΟΑΕΔ ειδικό επίδομα

Εργασία ΟΑΕΔ: Ειδικό επίδομα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων

Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους από 20 έως και 29 ετών και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Read More