Πανελλήνιες 2019 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων