Σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2017 από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας. Read More

Σταδιοδρομώ Σπουδές στη Γαλλία: Ό,τι πρέπει να ξέρετε σε μία ημερίδα!

Η ετήσια Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Γαλλικού Ινστιτούτου, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, από τις 10.00 έως τις 18.00. Στην Έκθεση θα συμμετέχουν 28 Ιδρύματα της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης και οι εκπρόσωποί τους θα είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Παράλληλα… Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές Ενημέρωση για τα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών στη Γαλλία

Από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι από 20 περίπου Σχολές Διδακτορικών Σπουδών και εργαστηρίων της Γαλλίας πρόκειται να επισκεφθούν την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση των Ελλήνων φοιτητών για τις δυνατότητες πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών στη Γαλλία ή εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, καθώς επίσης και τις δυνατότητες… Read More