φοιτητική ταυτότητα

Φοιτητικό πάσο 2013 | Προθεσμία παραλαβής

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό πάσο καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και αφού εγκριθεί από τη Γραμματεία της Σχολής του σε πέντε εργάσιμες ημέρες θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης. Εν προκειμένω, στα σημεία παράδοση η… Read More